ปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ สู้วิกฤติแบบฟาร์มโกติ๊ก จ.ภูเก็ต

จากสถานการณ์โรคระบาดที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ขณะนี้ส่งผลให้ธุรกิจในหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างมาก มีคนจำนวนไม่น้อยจำเป็นต้องปรับตัวและมองหาอาชีพอื่น งานเกษตรเป็นอีกหนึ่งอาชีพใหม่ที่หลายคนตัดสินใจลงมือทำ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร รวมถึงคาดหวังว่าจะช่วยสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวด้วย

เช่นเดียวกับคุณกฤติเดช สระบัว หรือโกติ๊ก ที่หันมา ปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ เจ้าของฟาร์มโกติ๊ก K-OTIK Hydroponics Farm และประธานวิสาหกิจชุมชน “เห็ดผักรักชุมชน (ภูเก็ต)” ในตำบลรัษฎา อำเภอเมืองฯ จังหวัดภูเก็ต นักธุรกิจเจ้าของบริษัทให้บริการอีเว้นต์แมเนจเม้นต์ ระบบภาพแสงสีเสียง รวมถึงเป็นผู้นำเข้าไวน์จากต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจเหล่านี้คือนักท่องเที่ยว เมื่อการท่องเที่ยวหยุดชะงัก ธุรกิจจึงต้องหยุดลงโดยปริยาย

คุณกฤติเดช สระบัว หรือโกติ๊ก

ในวิกฤติโควิด-19 ที่ประเทศไทยประกาศล็อกดาวน์ โกติ๊กปรับตัวด้วยการเลือกศึกษาวิถีการทำเกษตร ปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ เพาะต้นอ่อนผักและปลูกเห็ด โดยพิจารณาโอกาส ความต้องการของผู้บริโภค และช่องทางตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพ หวังสร้างรายได้เลี้ยงพนักงานของบริษัทให้อยู่รอด ตามคอนเซ็ปต์ “ปลูกผักปลูกเห็ดเพราะรักลูกน้อง” โดยเริ่มทำฟาร์มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เน้นวางแผนทำงานกันเป็นทีมและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เช่น ทีมเข้าอบรมเรียนรู้การเพาะปลูก ทีมทำโรงเรือน ทีมเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น แม้พนักงานในบริษัทไม่มีประสบการณ์ทำเกษตรมาก่อน แต่ก็จับมือกันฝ่าวิกฤติมาได้

“ผมมองว่าหัวใจสำคัญคือทีมงาน แม้เรามีความรู้ทางวิชาการดี แต่ถ้าทีมงานหรือบุคลากรไม่สามารถรับช่วงต่อแล้วนำไปพัฒนาหรือต่อยอดได้ก็ย่อมสำเร็จได้ยาก ทีมงานของผมก็คือน้อง ๆ ที่มาจากบริษัทในเครือทั้งหมด เพราะหลังจากที่ธุรกิจท่องเที่ยวและงานบริหารจัดการงานอีเว้นต์ไม่สามารถเดินต่อไปได้ เราจึงดึงน้อง ๆ เข้ามาทำเกษตรและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเห็ดผักรักชุมชน (ภูเก็ต) ครับ”

ปัจจุบันโกติ๊กได้รับยกย่องให้เป็น “เกษตรกรต้นแบบตามศาสตร์พระราชาของจังหวัดภูเก็ต” เป็นแบบอย่างของการปรับตัวกับสถานการณ์โควิด จากภาคการท่องเที่ยวและบริการหันมาสู่ภาคการเกษตร เป็นตัวอย่างให้หลายคนได้ผ่านช่วงวิกฤตินี้และสามารถใช้ชีวิตกับการทำเกษตร สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและอาชีพอื่น ๆ ได้ต่อไป

ปรับตัวมาทำเกษตร ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน “เห็ดผักรักชุมชน (ภูเก็ต)”

“ไม่ใช่แค่เราที่ได้รับผลกระทบแต่คือทั่วโลก เจ้าของบริษัท องค์กรต่าง ๆ เจอเหมือนกันหมด เพียงแค่เราค่อนข้างโชคร้ายเพราะทำธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศ เมื่อสายการบินไม่เปิดทำการก็ไม่สามารถมีธุรกิจได้ ผมจึงมองว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทำอะไรที่เกี่ยวกับคนในประเทศ เรามีที่ทางในภูเก็ต แล้วทำไมเราไม่ลองทำเกี่ยวกับเรื่องอาหาร คนชอบรับประทานอะไร เดี๋ยวนี้คนรักสุขภาพใช่ไหม ผมจึงคิดว่า… มาเริ่มปลูกผักดีไหม เมื่อคิดว่าจะปลูกผักจึงมุ่งมั่นศึกษาหาข้อมูล มองหาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญจนได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาการทำแปลงเกษตรและการปลูกผักสลัด”

“ผมพาลูกน้องไปเรียนด้วยเพื่อที่จะได้มีคนมาช่วยประคอง เพราะผมเชื่อว่าหากทำคนเดียวคงไม่สามารถเป็นอุตสาหกรรมที่ให้ผลผลิตเยอะได้ จึงแบ่งทีมกันให้ชุดหนึ่งมาเรียนปลูกผักกับผม อีกชุดหนึ่งให้ไปออกแบบและทำโรงเรือน ทุกอย่างเราทำคู่ขนานกันเพื่อให้สามารถเริ่มทำได้อย่างรวดเร็ว”

การออกแบบโรงเรือนเน้นให้สามารถทำงานได้สะดวก วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำโรงเรือนมาจากของที่มีอยู่ในการทำงานอีเว้นต์ต่าง ๆ

“ผักสลัดที่ฟาร์มทำอยู่มี 6 ชนิด คือ กรีนคอส เรดคอรัล กรีนโอ๊ก เรคโอ๊ก บัตเตอร์เฮด และฟิลเลซ์ไอซ์เบิร์กส์ เหล่านี้คือผักสลัดที่คนไทยนิยมรับประทาน ร้านอาหาร โรงแรม ภัตตาคารใช้งานอยู่แล้ว นอกจากนี้ผมยังปลูกโหระพา แมงลัก และวอเตอร์เครสใบเล็กในกระบะน้ำ รวมถึงเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ต้นอ่อนผักบุ้ง ต้นอ่อนถั่วลันเตาหรือโต้วเหมี่ยว รวมถึงเห็ดชนิดต่าง ๆ ถือเป็นกิจกรรมที่ทำผสมผสานกันเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยครับ”

“เมล็ดผักสลัดนำเข้าจากต่างประเทศ ผมจึงทำห้องปรับอากาศสำหรับเพาะเมล็ดไว้ที่บ้าน จากนั้นจึงย้ายต้นกล้าออกมาไว้ในแปลงอนุบาลซึ่งอยู่ที่ฟาร์ม มีการวางแผนการปลูกในแต่ละรอบเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผักได้ทุกวันยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่าย ๆ หากเพาะเมล็ดวันจันทร์ก็จะย้ายต้นกล้าลงกระบะปลูกในวันจันทร์ถัดไป โดยก่อนย้ายปลูก 1 วันจะเติมปุ๋ยน้ำให้สูงจนถึงขอบในของกระบะ และไม่มีการเติมปุ๋ยน้ำเพิ่มอีกตลอดระยะเวลาที่ปลูก หลังจากย้ายปลูก 30 วัน ผักสลัดก็พร้อมเก็บเกี่ยว ปริมาณปุ๋ยน้ำในกระบะจะลดลงเหลือน้อยมากครับ เวลาเก็บเกี่ยวใช้วิธีเก็บยกแปลงเป็นล็อต ๆ หลังจากเก็บผักแล้วจะใช้เวลา 2-3 วันในการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดกระบะปลูก เติมปุ๋ยน้ำใหม่ และย้ายปลูกหมุนเวียนกันตามแผนการผลิตที่วางไว้”

“สำหรับการเพาะเห็ดทำได้เกือบปีแล้ว เห็ดของเรามีทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ เห็ดนางฟ้าภูฏาน เห็ดนางรมเทา เห็ดแครง เห็ดโคน เห็ดหูหนู เห็ดหลินจือ และเห็ดฟาง การแบ่งสันปันส่วนโรงเรือนของผมแบ่งตามปริมาณที่ตลาดต้องการ ตอนนี้ในภูเก็ตต้องการเห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู และเห็ดฟางเยอะก็จะเพาะพวกนี้เป็นหลัก ส่วนเห็ดชนิดอื่นก็รองลงมา ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของการทำฟาร์มเห็ดก็คือมีเชื้อเห็ดที่ดี เน้นเรื่องความสะอาด ถูกสุขลักษณะ สภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม รวมถึงการมีทีมงานที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ”

ปัจจุบันผลผลิตจากวิสาหกิจชุมชน “เห็ดผักรักชุมชน (ภูเก็ต)” ส่งจำหน่ายในร้านค้า ห้างค้าปลีกค้าส่งในภูเก็ต รวมถึงการจำหน่ายทางออนไลน์ ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP ได้รับการรับรองจาก อย. มีโรงบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน GMP และพัฒนาต่อเนื่องจนได้รับออแกนิกส์ไทยแลนด์หรือเห็ดอินทรีย์ด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้อย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตมีโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตด้วยแนวคิด City of Gastronomy กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคในการสร้างอาชีพใหม่ ที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในอนาคต มีการให้ความรู้ด้านการเพาะเห็ด ปลูกต้นอ่อนผัก และผักไฮโดรโปนิกส์ โดยมีโกติ๊กเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ช่วยส่งเสริมอาชีพปลูกพืชปลอดภัยให้กับเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต

นอกเหนือจากการปลูกผักต้นอ่อนที่กำลังเป็นที่นิยมแล้ว ส่วนของเห็ดเองตลาดยังคงมีความต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่มีความต้องการวันละ 3-4 ตัน ซึ่งมีการนำเข้าถึง 70 เปอร์เซ็นต์ การเพาะเห็ดจำหน่ายอาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ที่มากขึ้น

โกติ๊กเป็นอีกคนหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นว่า “การทำเกษตรนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ต้องให้ใจ ลองศึกษา และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องจริงจัง จริงใจ และตั้งใจ แม้ไม่เคยทำเกษตรมาก่อน ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ ไม่ว่าจะเริ่มทำอะไร ใจต้องมาก่อน ถ้าใจมาทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปได้ สำหรับท่านใดอยากเรียนรู้การทำเกษตรเพื่อบริโภคหรือต่อยอดเป็นอาชีพ ผมยินดีให้ความรู้และคำชี้แนะครับ”

 

เรื่อง : อังกาบดอย

ข้อมูลและภาพ : K-OTIK Hydroponics Farm

โทรศัพท์ : 09-5418-5841

ขอขอบคุณ : สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

 

ปลูกผักสลัดให้หวานกรอบอร่อย แค่รู้สูตร (ไม่) ลับที่ทำตามได้ง่าย

แปลงผักประหยัดน้ำ Wicking Garden Beds

{หี}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {คลิบโป้}| {คลิบโป๊}| {jizzbo}| {คลิบหลุด}| {เอากัน}| {หีสวย}| {หนังโป๊ญี่ปุ่น}| {xxxx}| {xxxxxx}| {ดูหนังโป๊ฟรี}| {เลียหี}| {ควยใหญ่}| {xxxxx}| {อมควย}| {คลิปโป็}| {คลิปโป๊ไทย}| {หนังxhd}| {หีสวยๆ}| {หีขาว}| {สำหี}| {หนังโป้ญี่ปุ่น}| {คลิปเสียว}| {หนังโป๊hd}| {เย็ดหี}| {หนังโป๊ล่าสุด}| {คลิปเย็ด}| {คลิปโป๊นักศึกษา}| {หนังโป้ใหม่}| {หนังโป๊ hd}| {หนังโปhd}| {เด้ากัน}| {clip 18+}| {xxx18+}| {คลิปโป๊เย็ดกัน}| {คลิปโป๊เปิดซิง}| {พี่เย็ดน้อง}| {หนังโป๊นักศึกษา}| {ดูคลิบโป๊}| {แหกหี}| {หนัง x hd}| {หนังโป๊ใหม่ๆ}| {rate r}| {คลิบโป๊ะ}| {เสียวหี}| {หนังโป้hd}| {pornxxx}| {เย็ดโหด}| {xporn}| {คริปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังโป้ hd}| {av18+}| {ดูหนังโป้ฟรี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {คลิ๊ปโป๊}| {แม่เย็ดลูก}| {โป๊ hd}| {xxxเปิดซิง}| {ดูดควย}| {หนังโป๊ฟรี}| {เย็ดสด}| {คลิปหลุดฝรั่ง}| {xxxพี่น้อง}| {ดูดหี}| {โดนเย็ด}| {คริบโป้}| {คลิปโป๊หลุด}| {คลิปลับ}| {รูปโป๊ดารา}| {brazzer}| {คลิโป๊}| {เยดหี}| {คลิบโป็}| {คลิปโป๊ข่มขืน}| {xxx เปิดซิง}| {หีเกาหลี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {เย็ดท่าหมา}| {เย็ดซาดิส}| {คลิปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังซาดิส}| {จับเย็ด}| {พี่น้องเอากัน}| {เย็ดเเม่}| {น่าเย็ด}| {หนังr18+}| {thaixxx}| {เย็ดคนสวย}| {ลงแขก}| {หนังเย็ดกัน}| {คลิบข่มขืน}| {หนังเอ็กไทย}| {porngang}| {อยากเย็ด}| {สาวนมโต}| {เย็ดน้ำแตก}| {โป๊hd}| {โป๊ออนไลน์}| {สาวนมใหญ่}|
{คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}|